Etik och spelansvar

Spelansvar är samma som samhällsansvar

Spelbranschens Etiska Råd består av spelbolag med speltillstånd i Sverige och diskuterar tillsammans speletiska frågor. De har tillsammans kommit överens om riktlinjer som de är bundna att följa. Riktlinjerna berör exempelvis försäljning av spel samt marknadsföring. Deras arbete är viktigt för att uppmärksamma betydelsen av spelansvar. Dessvärre försvåras deras arbete av att utländska aktörer härjar på den svenska marknaden.

Medlemmarna verkar för att utvecklingen inom spelbranschen ska vara hållbar. Därför måste speletiska frågor vara en viktig och prioriterad del i deras arbete varje dag. Deras arbete skall genomsyras av att spelglädje är ett resultat av spelansvar, vilket innebär att de motverkat problematiskt spelande. Spelbolag med licens i Sverige är tvungna att efterleva spelansvarsåtgärder. Det kan exempelvis vara att personalen får utbildning i spelansvar.

Spelproblematiken i Sverige beror delvis på att utländska spelbolag utgör 20 procent av marknaden i Sverige. De har inte lika stort spelansvar som svenska marknaden, det vill säga Svenska Spel och ATG. Ardalan Shekarabi är Sveriges civilminister och arbetar aktivt för att staten ska återta kontrollen över spelmarknaden. Han anser att ökad tillgänglighet till spelbolag är ett allvarligt hot mot folkhälsan och det därför är av yttersta vikt att staten återtar kontrollen av spelmarknaden för att hjälpa de 100 000 svenskar som har problem med spelande.

Mr Green och spelansvar går hand i hand. De uppmanar spelare att ta kontroll över sitt spelande med vad de kallar för Grönt Spel. De vill hjälpa dig att inte spela för mer än du har råd att förlora. Bland annat erbjuder de en insättningsgräns, förlustgräns samt omsättningsgräns. Dessa begränsningar hjälper dig att inte falla för frestelser, vilket ofta är lätt hänt. Vad gäller spelansvar ligger Mr Green i framkant trots att de har sin spellicens i annat land än Sverige. Du kan känna dig trygg när du spelar hos Mr Green.

spelansvar