Hasardspelsyndrom

Hasardspelsyndrom som folksjukdom

Enligt diagnosmanualen ”Diagnostic and statistical manual of mental disorders”, förkortat DSM, ska man inte längre tala i termer om spelberoende eller spelmani, utan om hasardspelberoende. I vardagligt tal har vi länge sagt spelberoende, medan den psykiatriska termen varit spelmani. DSM är förutom Världshälsoorganisationens manual ”International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems” den vanligaste manualen vad gäller kategoriseringen av psykiatriska sjukdomstillstånd.

Till en början var ordet spelsyndrom tilltänkt att ersätta termen spelberoende, men sedan föll valet på hasardspelsyndrom. Diagnosen kategoriseras hädanefter som ”icke substansrelaterade beroende syndrom”, från att tidigare kategoriserats som ”impulskontrollstörning”. Nytt är dessutom att personer endast behöver uppfylla fyra av nio kriterier för att få diagnosen – tidigare skulle man uppfylla fem av tio. Denna ändring medför att allt fler får diagnosen.

Att tala om hasardspelsyndrom istället för spelberoende eller spelmani tydliggör diagnosen. Spel kan nämligen innefatta många olika spel, däribland datorspel, som inte rymmer ett ekonomiskt perspektiv. Hasardspelsyndrom har nämligen ett nära band till ekonomisk problematik, eftersom grundproblematiken inte berör speltiden utan ekonomi. Därför var det nödvändigt att byta namn till hasardspelsyndrom i en värld där elektroniska sporter växer allt mer.

Om du upplever att du har problem med ditt spelande finns det hjälp att få. Det finns några tidiga tecken som är varningsklockor. Fortsätter du att spela även om negativa konsekvenser är uppenbara, om du spelar för mer än du har råd att förlora eller om du spelar längre än du från början tänkt måste du börja fundera över ditt spelande.

Tänker du jämt och ständigt på spel? Spelar du för allt större summor? Jagar du förluster? Ljuger du för nära och kära om omfattningen av ditt spel? Då måste du förändra din situation. Och det finns inget att skämmas över – att falla i fällan är lättare än man tror. Hjärnans belöningssystem äro outgrundliga. Försök därför att förändra din situation innan problemet vuxit sig allt större.

hasardspelsyndrom