Raoul Wallenberg institutet

Institutet värnar om arvet efter Raoul

Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law är en oberoende institution vid Lunds Universitet. Institutet är uppkallat efter den berömde diplomaten Raoul Wallenberg som spelade en viktig roll i Ungern under andra världskriget. Han räddade livet på tusentals ungerska judar och hans gärning är mer omtalad i världen än i Sverige. Institutet i hans namn ser till att frågor han värnade om lever vidare för att undvika krig i världen.

Det huvudsakliga syftet med institutet är att uppmärksamma mänskliga rättigheter, humanitär rätt samt hur samhällen utvecklats genom mänskliga rättigheter. Institutet har ett av norra Europas största utbud av böcker på ämnet och är dessutom engagerade i utbildningar, forskning och publiceringar.

Institutet har ett nära samarbete med olika organisationer inom och utom Sverige. De har givetvis ett särskilt nära samarbete med Lunds Universitet, men samarbetar dessutom med andra universitet och framför allt med flertalet organisationer världen över. Institutet är dessutom medlem i flera globala nätverk och har dessutom flera organisationer som finansierar institutets verksamhet.

För tillfället är institutet representerat i fem städer förutom Lund – Beijing, Nairobi, Jakarta, Istanbul samt Amman. De arbetar med frågor som mänskliga rättigheter, folkrätt och bistånd. Således lever institutet vidare i Raoul Wallenbergs anda – mänskliga rättigheter och demokrati genomsyrar organisationen precis som det genomsyrade Raoul Wallenbergs person.

Det finns fyra olika kärnvärden som institutet arbetar efter. Dessa är respekt, integritet, inkluderande och inspiration. På alla tänkbara sätt är nämnda kärnvärden viktiga i arbetet med folkrätt och mänskliga rättigheter. För det första är det grundläggande att visa sin omgivning respekt, och människors integritet måste utan undantag respekteras. Det är dessutom viktigt att det finns en inkluderande atmosfär inom institutet, eftersom alla har något att bidra med. Om frågor som mänskliga rättigheter ska fortsätta att diskuteras är inspiration viktigt – genom inspiration utvecklas vi som människor och därigenom samhällen.

institutet