Tolerans, demokrati och civilkurage

Demokrati är en mänsklig rättighet

Tolerans, demokrati och civilkurage är viktigt i samhället och har förändrat världen till en bättre plats. Personer som Martin Luther King, Nelson Mandela och Aung San Suu Kyi är tillsammans med Raoul Wallenberg utmärkta exempel på människor som visat civilkurage för ett demokratiskt samhälle. Deras livsgärningar är ovärderliga för samtliga världsmedborgare.

Nazismen representerar en motpol till tolerans. De ville förinta människor som skiljde sig från dem och gjorde det till en förbjuden handling att kritisera dem. Våra skillnader sätter färg på världen och gör det till en livfull plats. Tolerans är därför viktigt eftersom alla är värda att leva oavsett hudfärg, sexuell läggning eller kulturell tillhörighet. Martin Luther King och Nelson Mandela stod upp för svartas rättigheter, Aung San Suu Kyi kämpade för demokrati och Raoul Wallenberg försvarade människors olikheter.

Demokrati borde vara en självklarhet. Dessvärre är det inte det på många ställen i världen. Människors lika värde är på dessa platser obefintligt. Och det är svårt att begripa hur det kan vara det. Den som inte tror på demokrati måste försöka hitta Nazi-Tyskland i backspegeln, vad som hände där får aldrig hända igen. Om människor visar tolerans och främjar demokrati behöver vi dock aldrig vara rädda för att världens ska behöva uppleva det igen.

Om tolerans och demokrati saknas behövs civilkurage för att skapa förändring. Det kräver mycket av en människa att stå upp för något när ingen annan vågar, men den som gör det blir aldrig bortglömd. I historien har många personer med civilkurage antingen fått sätta livet till eller suttit inlåsta för att de verkat i övertygelsen om alla människors lika värde. Det är så diktaturer fungerar, att skrämma människor till tystnad. Därför får vi aldrig glömma bort att stå för vad vi vet är rätt när något är fel – vi är världsmedborgare och delar på en och samma planet.

demokrati