Vem var Raoul Wallenberg

Raoul Wallenberg är en symbol för civilkurage

Världen minns Raoul Wallenberg, men i Sverige har han förblivit anonym. Han arbetade under andra världskriget på ambassaden i Budapest och kunde i sin roll rädda tusentals judar från förintelsen. Dessvärre fick han sätta sitt eget liv till, vilket visade på stort mod och medkänsla. Wallenberg togs tillfånga av Röda Armén 1945 och fördes till Lubjankafängelset. Vad som hände honom sedan är okänt.

Raoul Wallenberg föddes 1912. Han växte upp med sin mor Maj under sin farfar Gustaf Wallenbergs tillsyn. Gustaf såg potentialen i den unge Raoul och uppmanade honom att tillskansa sig internationell erfarenhet. Som 12-åring begav sig Raoul på en språkresa och därefter lärde han sig nya språk varje sommar – engelska, franska, tyska … Gustaf önskade också att Raoul skulle insupa den amerikanska mentaliteten – en självsäker och drivande mentalitet.

När Raoul Wallenberg var 19 skeppades han till staden Ann Arbor, Michigan, där han blivit antagen till arkitekthögskolan. Efter tre och ett halvt år kunde han återvända till Stockholm, prisad som årets student. Väl hemma tog Gustaf sikte mot Kapstaden, där han ordnat praktik till Raoul vid en trävarufirma. Raoul tog fartyget till Sydafrika där han kom att praktisera under sex månader, för att sedan bege sig till Haifa där han arbetade på en holländsk bank.

Gustaf hade banat vägen åt Raoul och talade gott om näringslivet. Dessvärre gick Gustaf bort innan han presenterat Raoul för näringslivet på allvar. Efter några hundår i Gustafs frånvaro fick Raoul anställning på Mellaneuropeiska Handelsaktiebolaget, där harar och äggpulver utgjorde delar av sortimentet. Där blev Koloman Lauer Raouls chef, och av en slump fick Lauer i uppdrag att hitta en svensk för ett internationellt uppdrag – valet föll på den bildade Raoul. Uppdraget var ett svenskt-amerikanskt samarbete för att rädda judarna i Budapest. Lauer valde Raoul framför många andra, trots att han saknade diplomatiska erfarenheter. Dock hade han på Mellaneuropeiska Handelsaktiebolaget lärt sig om allt vad byråkrati handlar om, vilket var en nog så god egenskap.

Under sen-vintern marscherade tyska trupper mot Ungerns huvudstad, där nazisterna tog över makten och Adolf Eichmann beslutade om att deportera och förinta Ungerns judiska befolkning. Lauer var av Ungersk börd och nazisternas intåg i hans stad oroade honom. Mellaneuropeiska Handelsaktiebolaget delade trappuppgång med amerikanska ambassaden och när de fick uppdrag från War Refugee Bord ledde det ena till det andra. Raoul skickades till Budapest på ett amerikanskt räddningsuppdrag på rekommendation från sin chef och med Utrikesdepartementets godkännande.

Tillsammans med sin 300 man starka organisation kunde Raoul Wallenberg rädda tusentals och åter tusentals ungerska judar undan förintelsen. När kriget var över och USA:s allierade, Röda Armén, närmade sig Budapest tog Raouls historia en tragisk vändning. Raoul tog kontakt med Röda Armén eftersom de var på samma sida – men han hade fel. Sovjetunionens försvarsminister, Bulganin, beordrade den 17 januari 1945 att Raoul skulle tas till fånga. Röda Armén förde honom till Lubjankafängelset där han anlände i början av februari. Två år senare meddelade Sovjetunionen att de inte hade någon kännedom om Raouls livsöde. Tio år senare erkänner Sovjetunionen att Raoul faktiskt suttit fängslad hos dem och att han dött i en hjärtinfarkt sommaren 1947. Vad som egentligen hände lär vi aldrig få veta.

Raoul Wallenberg